עמוד הבית » דואר ישראל פתח תקווה

סניפי דואר ישראל בפתח תקווה

מרכז מסירת דואר ברחוב אורלוב זאב 5 פתח תקווה

 • כתובת: אורלוב זאב 5
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 3604

מרכז מסירת דואר ברחוב המכבים 25 פתח תקווה

 • כתובת: המכבים 25
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 3603

מרכז מסירת דואר ברחוב כץ מיכל לייב 47 פתח תקווה

 • כתובת: כץ מיכל לייב 47
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 3598

מרכז מסירת דואר ברחוב בן דוד יצחק 11 פתח תקווה

 • כתובת: בן דוד יצחק 11
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 3547

מרכז מסירת דואר ברחוב גיסין אבשלום 1 פתח תקווה

 • כתובת: גיסין אבשלום 1
 • טלפון: 03-6388837
 • מספר היכר: 2995

מרכז מסירת דואר ברחוב עין גנים 52 פתח תקווה

 • כתובת: עין גנים 52, פתח תקווה
 • טלפון: 03-9301982 או 171
 • מספר היכר: 2974

מרכז מסירת דואר ברחוב מרדכי בן דרור 4 פתח תקווה

 • כתובת: מרדכי בן דרור 4
 • טלפון: 03-6962655
 • מספר היכר: 2967

מרכז מסירת דואר ברחוב אהרון קציר 4 פתח תקווה

 • כתובת: אהרון קציר 4
 • טלפון: 03-6048397
 • מספר היכר: 2958

מרכז מסירת דואר ברחוב יהודה הלוי 26 פתח תקווה

 • כתובת: יהודה הלוי 26
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 2916

מרכז מסירת דואר ברחוב כ”ט בנובמבר 6 פתח תקווה

 • כתובת: כ”ט בנובמבר 6
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 2694

מרכז מסירת דואר ברחוב דב הוז 10 פתח תקווה

 • כתובת: דב הוז 10
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 2683

מרכז מסירת דואר ברחוב גיסין אבשלום 11 פתח תקווה

 • כתובת: גיסין אבשלום 11
 • טלפון: 077-353515
 • מספר היכר: 2681

מרכז מסירת דואר ברחוב אסף שמחוני 20 פתח תקווה

 • כתובת: אסף שמחוני 20
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 2670

מרכז מסירת דואר ברחוב דינוביץ 21 פתח תקווה

 • כתובת: דינוביץ 21
 • טלפון: 03-7391592
 • מספר היכר: 2629

מרכז מסירת דואר ברחוב מינץ בנימין 2 פתח תקווה

 • כתובת: מינץ בנימין 2
 • טלפון: 03-5082281
 • מספר היכר: 2610

מרכז מסירת דואר בדרך ההגנה 23 פתח תקווה

 • כתובת: דרך ההגנה 23
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 2606

מרכז מסירת דואר ברחוב ח”ן 16 פתח תקווה

 • כתובת: ח”ן 16
 • טלפון: 03-6126942
 • מספר היכר: 2596

מרכז מסירת דואר בדרך בגין מנחם 96 פתח תקווה

 • כתובת: בגין מנחם 96
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 2589

מרכז מסירת דואר ברחוב אליעזר פרידמן 9 פתח תקווה

 • כתובת: אליעזר פרידמן 9
 • טלפון: 03-9086005
 • מספר היכר: 2586

מרכז מסירת דואר ברחוב הרב קלישר 32 פתח תקווה

 • כתובת: הרב קלישר 32
 • טלפון: 03-9329825
 • מספר היכר: 2565

מרכז מסירת דואר ברחוב עוזר חיים 36 פתח תקווה

 • כתובת: עוזר חיים 36
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 2560

מרכז מסירת דואר ברחוב הרב פינטו מסעוד 20 פתח תקווה

 • כתובת: הרב פינטו מסעוד 20
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 2558

מרכז מסירת דואר ברחוב אחווה יעקב 12 פתח תקווה

 • כתובת: יעקב אחווה 12
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 2539

מרכז מסירת דואר ברחוב חפץ חיים 6 פתח תקווה

 • כתובת: חפץ חיים 6
 • טלפון: 03-6045512
 • מספר היכר: 2526

מרכז מסירת דואר ברחוב שפיגל זוסיה 3 פתח תקווה

 • כתובת: שפיגל זוסיה 3
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 2518

מרכז מסירת דואר ברחוב מבצע חורב 11 פתח תקווה

 • כתובת: מבצע חורב 11
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 2509

מרכז מסירת דואר ברחוב נחמן מברסלב 9 פתח תקווה

 • כתובת: נחמן מברסלב 9
 • טלפון: 03-9325057
 • מספר היכר: 2505

סניף דואר ברחוב המגשימים 20 פתח תקווה

 • כתובת: המגשימים 20
 • טלפון: 03-9231079
 • מספר היכר: 685

סניף דואר ברחוב קהילת יוסטון 3 פתח תקווה

 • כתובת: קהילת יוסטון 3
 • טלפון: 03-5252133
 • פקס: 03-5252352
 • מספר היכר: 656

סניף דואר ברחוב גליס 51 פתח תקווה

 • כתובת: גליס 51
 • טלפון: 03-9318700
 • מספר היכר: 649

סניף דואר ברחוב פרידמן אלעזר 9 פתח תקווה

 • כתובת: פרידמן אלעזר 9
 • טלפון: 03-7260020
 • פקס: 03-7260030
 • מספר היכר: 647

סניף דואר ברחוב גרין יונה 9 פתח תקווה

 • כתובת: גרין יונה 9
 • טלפון: 03-9318000
 • מספר היכר: 645

סניף דואר ברחוב זאב אורלוב 5 פתח תקווה

 • כתובת: זאב אורלוב 5
 • טלפון: 03-9241455
 • פקס: 03-9241455
 • מספר היכר: 643

סניף דואר ברחוב העצמאות 65 פתח תקווה

 • כתובת: העצמאות 65
 • טלפון: 03-9243516
 • פקס: 03-6032699
 • מספר היכר: 642

סניף דואר ברחוב ז’בוטינסקי 39 פתח תקווה

 • כתובת: ז’בוטינסקי 39
 • טלפון: 03-9376032
 • מספר היכר: 641

סניף דואר ברחוב הראשונים 13 פתח תקווה

 • כתובת: הראשונים 13
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 640

סניף דואר ברחוב זולא אמיל 39 פתח תקווה

 • כתובת: זולא אמיל 39
 • טלפון: 171
 • פקס: 03-7442111
 • מספר היכר: 525

מרכז מסירת דואר בדרך יצחק רבין 17 פתח תקווה

 • כתובת: דרך יצחק רבין 17
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 504

מרכז מסירת דואר ברחוב אורלוב 66 פתח תקווה

 • כתובת: אורלוב 66
 • טלפון: 03-9042070
 • מספר היכר: 443

מרכז מסירת דואר ברחוב חפץ חיים 81 פתח תקווה

 • כתובת: חפץ חיים 81
 • טלפון: 171
 • מספר היכר: 391

מרכז מסירת דואר ברחוב עין גנים 69 פתח תקווה

 • כתובת: עין גנים 69
 • טלפון: 03-9301982
 • מספר היכר: 49

מידע נוסף

מדיה

סניפי דואר ישראל בפתח תקווה מוקטן - סניפי דואר ישראל בפתח תקווה

4/5 (1 Review)